K57 WILLMES 2 TON PERS

Klein 2 ton pressie – Merlin 2500

Condition: Very good